Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

De Dag van de Actieve Burger

DagvdActieveBurger2019.pngActief burgerschap is voor ons geen loos begrip. Elke GO! school organiseert vandaag al acties waarmee ze een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.

Voor onze 30e verjaardag willen we de krachten bundelen. Door met zo veel mogelijk scholen op eenzelfde dag iets betekenisvols te doen voor de samenleving claimden wij 3 april 2019 als onze nationale
'Dag van de Actieve Burger'.

Wat is een actieve burger?

Actieve burgers informeren zich, leren bij en stellen zich actief betrokken op ten opzichte van anderen en de maatschappij.

Actieve burgers:

  • participeren actief aan de gemeenschap en tonen respect voor de identiteit van anderen zonder onderscheid tussen ras, kleur, gender, geaardheid, taal, levensbeschouwing, politieke overtuiging of sociale afkomst te maken.
  • leveren op hun eigen manier een bijdrage aan een rechtvaardige en milieuvriendelijke samenleving.
  • zijn zich bewust van hun rechten en plichten en handelen ernaar.
  • gaan op een constructieve manier om met elkaar en werken samen.

In de basisschool is het GO! leerplan Wereldoriëntatie (domein Mens en Maatschappij) de gids om leerlingen op te voeden tot actieve burgers. Scholen kunnen hierbij gebruik maken van de 'M&M Toolkit Burgerschap'.

Om leerlingen van het secundair onderwijs te trainen in burgerschapscompetenties werd de leerlijn ‘actief burgerschap’ ontwikkeld. Deze leerlijn valt uiteen in 3 competenties: filosoferen, waardevorming en duurzaam samenleven.      

Wat is de Dag van de Actieve Burger?

Op 3 april maakten we er een 'Dag van de Actieve Burger' van. Die dag gingen we met zoveel mogelijk onderwijsinstellingen samen actief burgerschap in de kijker zetten via acties, debatten, enz.

Wat we zoal deden?

  • we trokken er met ruim 12 leerlingen, leerkrachten en medewerkers die dag op uit om in te springen met vrijwilligerswerk bij diverse lokale organisaties, 
  • we organiseerden debatten over een maatschappelijk thema's, 
  • we zetten open school-momenten op poten, 
  • we deden een warme actie voor de buurt… 
Enkele voorbeelden? Neem hier een kijkje.