Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

M-decreet en leerbegeleiding

Kwalitatieve leerbegeleiding is een crucialevoorwaarde voor goed onderwijs. Daarenboven daagt het M – decreet ons uit omnog meer duurzaam in te zetten op kwalitatieve leerbegeleiding. De wetgevingreikt kaders aan maar geeft geen concrete invulling over de manier waarop weactief kunnen implementeren en aan de slag gaan.

Op deze pagina kan je ondersteunende teksten en materialen vinden per thema.Doordrongen zijn van het PPGO! en de visie op leerbegeleiding is een absoluutnoodzakelijke voorwaarde om met deze documenten kwalitatief aan de slag te kunnen gaan.  ​