Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Jaarverslag 2017 voor de Vlaamse regering

cover_jaarverslag.pngElk jaar publiceert het GO! een verslag over zijn activiteiten van het jaar ervoor. Wij doen dit niet alleen omdat de Vlaamse regering die verplichting bij decreet oplegt, maar ook omdat wij de buitenwereld willen informeren over wat er verwezenlijkt is en wat er nog in het verschiet ligt.

Lees het jaarverslag in digitaalmagazinevorm.

Behalve een overzicht van de werkzaamheden biedt het jaarverslag ook cijfergegevens over de eigen schoolbevolking en de financiële situatie.

De GO! schoolbevolking is al enkele jaren aan het groeien, en zelfs sterker dan de evolutie volgens nataliteit. De kwaliteit van het onderwijs en de eigenheid van het pedagogisch project van het GO! worden duidelijk positief geëvalueerd. Toch wordt verdere groei bemoeilijkt door een aantal beperkingen op het vlak van onder meer infrastructuur en financiering die al jaren aanslepen.

Hierdoor krijgt het GO! onvoldoende mogelijkheden om zijn grondwettelijke opdracht, namelijk de vrije keuze waarborgen, te blijven uitvoeren.

Ook uit enkele recente beslissingen in verband met het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs is gebleken dat de Vlaamse overheid het GO! onvoldoende kansen biedt om zijn rol volwaardig te vervullen. Het GO! heeft om die reden op verscheidene (voor)ontwerpen van decreet en besluit een protocol van niet akkoord gegeven.

Ondanks deze voor het GO! niet altijd gunstige omgevingsfactoren, was 2017 een zeer actief, dynamisch en productief jaar. Via sensibiliseringsacties en acties die het netgevoel versterken werd het PPGO! uitgebreid onder het voetlicht gebracht. Alle bestuursniveaus namen deel aan het tweedaagse evenement 'PPGO! live'.

Burgerschapsvorming krijgt geleidelijk concreet vorm, dankzij verschillende projecten in de scholengroepen en in de onderwijsinstellingen. Alle scholen kunnen met de burgerschapsbooster voor leerlingen aan de slag. Een burgerschapsbooster voor personeelsleden staat in de steigers. In een aantal pilootscholen wordt de leerlijn 'actief burgerschap' opgenomen in de vrije ruimte.

Dit zijn slechts enkele van de vele initiatieven waarmee het GO! zijn maatschappelijke opdracht opneemt en zodoende een unieke positie in het Vlaamse onderwijslandschap inneemt. "Samen leren samenleven" is in deze turbulente tijden immers meer dan een baseline, het is een missie waarvan we als onderwijsverstrekker van en voor de Vlaamse Gemeenschap doordrongen zijn.

Hieronder vind je naast de link naar het recente jaarverslag ook de linken naar de jaarverslagen van de drie jaren ervoor. Ben je op zoek naar een nog ouder jaarverslag? Mail dan naar communicatie@g-o.be en wij bezorgen de digitale versie zo snel mogelijk.

Gedrukte exemplaren zijn niet beschikbaar.

Jouw contactpersoon

Communicatie

Beleid & Strategie

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel