Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Samen leren samenleven. Ons pedagogisch project

Als we een leefbare en open samenleving willen is het op de eerste plaats onze opdracht om van jongeren democratische, geëngageerde burgers te maken. Cover-brochureSamen_leren_samenleven.PNGAls we een vreedzame en duurzame samenleving willen is het onze opdracht hen te leren samenleven.

In de brochure 'Samen leren samenleven. Ons pedagogisch project' vind je de bouwstenen voor de twee belangrijkste maatschappelijke opdrachten van het GO!:  gelijke kansen voor iedereen en samen leren samenleven. De fundamenten van actief burgerschap en onze waarden worden hier overzichtelijk toegelicht. Je leest er ook hoe we beide opdrachten met z'n allen waarmaken in onze scholen en voorzieningen.

Je vindt er ten slotte ook de woordelijke tekst van het vernieuwde pedagogisch project van het GO! (PPGO!), zoals de Raad van het GO! die op 11 december 2015 goedkeurde.

Deze publicatie vervangt de oude brochure 'Het DNA van het GO!. Onze waarde(n) weerspiegeld.' Publicatiedatum: 19 januari 2016

Wil je graag een gedrukt exemplaar van 'Samen leren samenleven'? Stuur dan een mailtje naar communicatie@g-o.be.

Jouw contactpersoon

Communicatie

Beleid & Strategie

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel