Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Privacy op sociale media

Het intens gebruik van internet en sociale media, de hetze rond incidenten op sociale media zoals Facebook en de groeiende criminaliteit op gebied van privacy, maakt dat mensen zich terecht bewuster worden van hun privacy en de noodzaak om deze te beschermen. 
     

Ook het GO! en haar scholen dragen privacy hoog in het vaandel en passen de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toe. 

We respecteren dus altijd de privacy van anderen en posten geen informatie, foto’s of filmpjes van anderen op sociale media zonder dat hier eerste expliciet en specifiek toestemming voor is gegeven. Meer informatie over de AVG en haar gevolgen vind je bij Informatieveiligheid en Privacy

Wat betekent dit alles concreet voor de communicatie van jouw school op sociale media? 
De Gegevensbeschermingsautoriteit vat het op hun website www.ikbeslis.be als volgt samen:

Het principe: toestemming

Voor alle persoonsgegevens als naam, voornaam, afbeeldingen enz die je wil delen op de sociale media-accounts van de school, moet je expliciet en specifiek toestemming hebben van de betrokken persoon of zijn/haar ouders. 
De Gegevensbeschermingsautoriteit raadt de scholen aan om gebruik te maken van een schriftelijke toestemming wanneer ze binnen de besloten kring van hun instelling gerichte beelden wil maken of gebruiken. 
 
Het is immers zo dat in een besloten kring een onderscheid wordt gemaakt al naargelang de beelden gericht of niet-gericht zijn. Wat nu precies “gericht” en “niet-gericht” is, hangt sterk af van de context en wordt geval per geval bekeken.

Een “gericht” beeld slaat veeleer op:
  • een beeld van een individu of
  • een beeld waarin één of enkele personen tijdens een groepsactiviteit worden uitgelicht
  • of wanneer voor een afbeelding geposeerd wordt. Een goed voorbeeld hiervan zijn de klassieke klasfoto’s of een individuele foto.
Bij een “niet-gericht” beeld gaat het eerder om beeldmateriaal dat een algemene, spontane en niet geposeerde sfeeropname weergeeft zonder daaruit één of enkele personen eruit te lichten. Een groepsfoto van de klas tijdens een boswandeling of sportactiviteit is hier een voorbeeld van. Voor zulke beelden volstaat het dat je de betrokken personen/leerlingen inlicht over het feit dat dergelijke beelden zullen worden genomen, voor welk doel je dat doet en om welke publicatie-vorm het gaat.

Het toestemmingsformulier

De schriftelijke toestemming wordt best verkregen via een specifiek toestemmingsformulier. 
 
Op het toestemmingsformulier bepaal je voor de gerichte beelden nauwkeurig de volgende elementen:
  • de soorten foto’s en filmpjes die genomen worden zoals bijv klasfoto’s, 
  • de verspreidingsvorm (intern, extern, krantje, internet, e-mail, sociale media…), 
  • het doel (bekendmaking van de schoolactiviteiten, promotie…), 
  • en de termijn waarbinnen de foto’s gebruikt zullen worden (tot einde schooljaar, tot einde schoolcarrière…).

Aangezien de Algemene Verordening Gegevensbescherming vereist dat de toestemming onder meer specifiek dient te zijn, moet het mogelijk zijn voor de betrokken kinderen en/of ouders dat zij toestemming geven voor de ene verspreidingsvorm en eventueel niet akkoord gaan voor een andere. Vb wel toestemming voor fotomateriaal in het schoolkrantje of website, betekent niet dat je de foto mag gebruiken op sociale media. 

En als het niet mogelijk is om toestemming te vragen? Of je twijfelt of er toestemming is voor bepaalde beelden? Zorg er dan voor dat je enkel beelden gebruikt die voldoende anoniem zijn.

Interessante links

Jouw contactpersoon

Communicatie

Beleid & Strategie

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel