Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Cursusmateriaal Infodagen Preventie en Bescherming

De Gemeenschappelijke preventiedienst en Pedagogische begeleidingsdienst organiseren sinds enkele jaren infodagen voor alle onderwijsmedewerkers die begaan zijn met veiligheid. De infodagen bieden een ontmoetings- en overlegplatform voor contactpersonen preventie en bescherming, vertrouwenspersonen, directeurs/internaatbeheerders en algemeen directeurs. Drie keer per jaar delen specialisten uit het vak hun kennis en ervaring met de deelnemers. Ook dit jaar willen we 300 collega's ontmoeten op de infodagen, want zo kunnen we samen zorgen voor veiligere onderwijsinstellingen.     

Voor de deelnemers van de basisopleiding en de HL is dit een terugkomdag met aanvullende opleidingen.   

Men kan na het plenair deel deelnemen aan 2 infosessies, te kiezen uit 6 thema's. De vertrouwenspersonen kunnen de (jaarlijks verplichte) intervisie volgen (voormiddag én namiddag).

Datums van de infodagen  

  • Dinsdag 19/03/2019: in het Vlaams Administratie Centrum te Gent
    (nabij het station, bus- en tramhalte)
  • Vrijdag 29/03/2019: in het voetbalstadion van KRC Genk 
    (nabij bushalte)
  • Donderdag 25/04/2019: in het Huis van het GO! te Brussel
    (nabij het station en bushalte)

Meer info en inschrijven via: http://pro.g-o.be/kalender/detail/4361/7756

Programma

Vanaf 9.20 u tot 10 u: onthaal met koffie/thee.

Van 10 u tot 10u05: welkomstwoord door Guy Linten, preventieadviseur-coördinator 

Van 10u05 - 10u50: plenair gedeelte: Stemergonomie in het onderwijs door Prof. Dr. Timmermans    

Bernadette, logopediste, docent Radio, IDLO/stempreventie en stemcoach bij
de VRT

11 u tot 12.30 u: Infosessie naar keuze:

• Werken met ladders en stellingen

Werken op hoogte blijft een belangrijke risico waarbij regelmatig ernstige arbeidsongevallen voorkomen. Op de juiste manier de werkzaamheden voorbereiden en uitvoeren is cruciaal om de kans op ongevallen te beperken. Hoe moeten ladders en rolstellingen juist worden opgesteld en wat zijn de aandachtspunten bij het gebruik van deze middelen. Tijdens deze workshop wordt aangegeven welke items moeten opgevolgd worden om ladders en stellingen op een veilige manier te gebruiken. Niet enkel theoretische elementen worden besproken, maar vooral de praktische aspecten worden toegelicht, zodat deelnemers een beter inzicht krijgen bij het hanteren van verschillende typen ladders en stellingen.

• Wegwijs GO! PRO Preventie

De professionele website van de preventiedienst wordt steeds vaker gebruikt door zowel internen als externen en is volledig afgestemd op de werking van de gemeenschappelijke preventiedienst van het GO!. Op de website vindt u heel veel informatie, sjablonen, documenten, procedures, formulieren die de dagelijkse werking van de contactpersonen, directies,… kan vergemakkelijken. Deze sessie biedt u de mogelijkheid om de website te ontdekken zodat u er optimaal gebruik van kan maken.

• Van aankoop tot indienststelling

We krijgen regelmatig vragen over de "aankoopprocedure": wat is de inhoud en hoe gaan we ermee om? Binnen deze sessie zullen we op een praktische manier de procedure vormgeven i.f.v. 6 onderstaande aankopen waarvoor deze procedure werd opgenomen.

- arbeidsmiddelen
- collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen
- beschermingsmiddelen tegen brand
- werkkledij
- gevaarlijke producten
- speeltoestellen

• Periodieke controle en keuringen

Keuringen en periodieke controles voeren we uit om risico's te vermijden of om schade aan personen en/of machines te vermijden of te beperken. In sommige gevallen kunnen ze door eigen personeel uitgevoerd worden, in andere complexere contexten is een expert(en) nodig. De externe controleorganismen leveren na het onderzoek officiële documenten af waarin hun analyse en/of advies staat. In deze module krijg je een overzicht van de interne en externe opvolging die voor de onderwijssector van toepassing zijn. Tevens overlopen we waar en hoe je de documenten (verslagen, adviezen, controlelijsten, attesten,…) kan bijhouden en tonen wanneer bijvoorbeeld de Onderwijsinspectie, FOD WASO of FOD Economie dit opvraagt. Voorbereiding: kies een keuringsdocument of controledocument van je onderwijsinstelling en breng een kopie mee naar de infodag.

• Voedselveiligheid in het onderwijs

U stelt vast dat in uw school dranken ter beschikking zijn, snoep, fruit, soep of zelfs maaltijden al dan niet ter plaatse bereid en u vraagt zich wat uw school dan te maken heeft met het Federaal Voedselagentschap?

Hoe zorg ik er voor dat de voeding steeds veilig is? Mogen we in onze refter eten - klaargemaakt door ouders - opwarmen? Welke wettelijke verplichtingen zijn er? Welke hulpmiddelen en informatiekanalen zijn er en wat is HACCP? En hoe zit het met allergenen in onze onderwijsinstellingen?

Dit zijn enkele vragen die tijdens de infosessie worden beantwoord door een expert van het FAVV. Hebt u nog andere vragen? Breng deze dan zeker mee of stuur ze ons vooraf (preventie@g-o.be).


Voor de geattesteerde vertrouwenspersonen wordt een intervisie georganiseerd:

• Intervisie voor nieuwe vertrouwenspersonen – deel 1

Heb je al eens gesprekken gehad als vertrouwenspersoon, waarbij je twijfelde over je advies? Zit je soms met vragen over je rol als vertrouwenspersoon? Ben je voldoende vertrouwd met de interne procedures in het kader van psychosociale risico's op de werkvloer? … Het supervisiemoment georganiseerd tijdens de preventiedagen is de uitstekende gelegenheid om al je vragen te stellen, maar ook bij te leren van andere collega-vertrouwenspersonen binnen de Scholengroepen. Samen met de preventieadviseur psychsociale aspecten van spmt arista gaan jullie als groep op pad!

• Intervisie voor vertrouwenspersonen met opgebouwde ervaring/voorkennis – deel 1

Heb je al eens gesprekken gehad als vertrouwenspersoon, waarbij je twijfelde over je advies? Zit je soms met vragen over je rol als vertrouwenspersoon? Ben je nog voldoende vertrouwd met de interne procedures in het kader van psychosociale risico's op de werkvloer? … Het supervisiemoment georganiseerd tijdens de preventiedagen is de uitstekende gelegenheid om al je vragen te stellen, maar ook bij te leren van andere collega-vertrouwenspersonen binnen de Scholengroepen. Samen met de preventieadviseur psychsociale aspecten van spmt arista gaan jullie als groep op pad.

12u30 tot 13u30: middaglunch

13.30 tot 15 u: namiddagsessie

• Werken met ladders en stellingen

• Wegwijs GO! PRO Preventie

• Periodieke controle en keuringen

• Van aankoop tot indienststelling

• Voedselveiligheid in het onderwijs

• Intervisie voor Vertrouwenspersonen (met ervaring/voorkennis) - deel II

• Intervisie  voor Vertrouwenspersonen (zonder ervaring of voorkennis) - deel II

 

De ppt en andere relevante documenten kan je hieronder raadplegen: