Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Centrale diensten

De taak van de centrale diensten van het GO! rond gezondheid op school

Gemeenschappelijke preventiedienst

De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk is een gemeenschappelijke dienst voor de 26 scholengroepen en voor de administratieve diensten van het GO!. De preventiedienst bestaat uit afdelingen met één preventieadviseur per afdeling (1 afdeling = 1 of 2 scholengroepen). De preventieadviseur staat in voor advies, controle, opleiding en uitwerken van methodes en attitudes inzake veiligheid en welzijn.

Op de GO! pro website van preventie vind je bijvoorbeeld documenten om probleemsituaties inzake veiligheid en gezondheid te voorkomen, op te vangen en bij te dragen tot een efficiëntere uitvoering van de werkzaamheden.

Afdeling Onderwijsorganisatie en –personeel (OOP)

De opdrachten van de afdeling OOP situeren zich op 3 domeinen, namelijk (1) de integrale communicatie (bijv. website www.g-o.be/gezondheid en nieuwsbrief Gezondheid) in nauw overleg met de andere afdelingen van de centrale diensten van het GO!, (2)  belangenbehartiging via deelname aan allerlei overleg interne en externe overleg- en onderhandelingsorganen zoals de externe partners van het gezondheidsbeleid (3) ondersteunen van de andere bestuursniveaus bij de toepassing van de onderwijsregelgeving (dus ook de regelgeving gelinkt aan de gezondheid).

Afdeling infrastructuur

De afdeling Infrastructuur beheert het GO! patrimonium en begeleidt de realisatie van grote bouwprojecten. Dit doet zij telkens in nauwe samenwerking met de scholengroepen en scholen. Het spreekt voor zich dat infrastructuur van de schoolomgeving faciliterend kan werken voor de gezondheid en het welbevinden van de leerlingen op school.

 

Jouw contactpersoon

Sigrid De Vuyst

beleidsfunctie niet-leerplicht onderwijs, Onderwijsorganisatie en -personeel

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel