Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Privacy

Het stijgend gebruik van internet en sociale media, de media-aandacht rond incidenten en de groeiende criminaliteit op gebied van privacy, maakt dat mensen zich bewuster worden van hun privacy en de noodzaak om deze te beschermen.

Bescherming van persoonsgegevens is niet nieuw. We kennen hierrond reeds een lange traditie. De 'privacywet' legt ons reeds een aantal regels op die we bij omgaan met persoonsgegevens moeten naleven. 

Ook Europa nam hierin een nieuw wetgevend initiatief. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing, ook in het onderwijs.

Een groot deel van de regels van de Privacywet komen ook in de AVG aan bod, maar een aantal zaken wordt nu scherper gesteld.