Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Stappenplan

Het uitbouwen van een informatieveiligheids- en privacybeleid is een noodzaak.

Een beleid omvat heel wat:

 • vaststellen van risico's en pijnpunten
 • vastleggen en implementeren van weloverwogen maatregelen om die te beheersen
 • acties om aan wettelijke verplichtingen te voldoen
 • doorheen het proces meten en toetsen of de maatregelen hun beoogde impact hebben
 • het beleid tijdig evalueren en bijsturen  
 • communicatie over het beleid
 • creëren van bewustwording

Laat je hier niet door afschrikken.  Het uitbouwen en implementeren van een informatieveiligheidsbeleid is een continu groei-proces. We stellen dan ook een getrapte aanpak voor waarbij we streven naar een pragmatische aanpak.

Doelstelling: wat is het gevolg na doornemen van de aanpak in jouw onderwijsinstelling

 • De basis leggen voor een informatieveiligheids- en privacybeleid
 • Kennis over wat je hierbij (wettelijk) moet organiseren
 • Kennis over de documenten en processen nodig om dit beleid te realiseren in de dagelijkse praktijk
 • Een veiligheidsplan en de borging ervan in de PDCA-cyclus

We bieden een stappenplan aan hoe je dit praktisch kan aanpakken. Je krijgt hierbij duiding en een aantal handige instrumenten en modellen aangereikt om dit beleid uit te bouwen, te communiceren en te implementeren.