Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Risico-analyse

Het beleid staat op papier, maar hoe vul je dit nu concreet in? Allerlei maatregelen moeten worden genomen om te zorgen dat

  • op een correcte manier wordt omgegaan met informatie en (persoons)gegevens
  • informatiesystemen veilig zijn en gebruikt (kunnen) worden
  • je conform de wet- en regelgeving werkt.

Een belangrijk startpunt om te bepalen welke maatregelen moeten worden genomen, is de risico-analyse.