Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Integraalplannen

Een multidisciplinair team is begin 2014 gestart met de opmaak van integraalplannen.  Het opzet is dat eind 2018 alle scholengroepen over een integraalplan beschikken.

Een integraalplan is een beleidsinstrument voor een bepaalde regio, bijvoorbeeld een scholengroep. Hierin wordt een strategie geformuleerd voor het onderwijs van de toekomst. De scholengroep wordt in zijn globaliteit qua onderwijs en infrastructuur in kaart gebracht en een beleid wordt opgemaakt, waarna een aantal strategische projecten worden uitgewerkt op een conceptueel niveau. Dit beleidsinstrument vraagt een multidisciplinaire en participatieve aanpak van alle betrokkenen.

School maken stopt niet aan de buitenmuren of het schooldomein. Door integraalplannen te maken overstijgen we de lokale context en kijken we met een helikopterzicht naar het onderwijs en in het bijzonder de strategische huisvesting ervan. Het gaat over vragen i.v.m. pedagogische visie, strategische keuzes en onderwijsvernieuwing.

Jouw contactpersoon

Koen Bollaert

coördinator team integraalplannen, Infrastructuur

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel