Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Visiemomentum

Om een visie op onderwijs te vormen in het kader van het integraalplan gaat men uit  van de onderwijsbehoeften van de leerlingen of cursisten. Hierbij wordt rekening gehouden met de reeds uitgevoerde omgevingsanalyse, de brede maatschappelijke context, recente ontwikkelingen en inzichten in het onderwijs, het PPGO …  Daarmee wordt een kijk ontwikkeld op wat onderwijs zou moeten zijn en - concreter - hoe daarnaar moet worden gestreefd. De scholengroep verwoordt zijn ambities, toont zijn relevantie aan en onderscheidt zich van zijn concurrenten. Die visie moet motiverend en richtinggevend werken en gerealiseerd worden in de klas.

Vanuit dit visiemomentum krijgt het integraalplan een onmisbaar uitgangspunt. Daarop kan een beleidsplan worden gebaseerd voor alle aspecten van de werking van de scholengroep, zoals infrastructuur, pedagogisch beleid, personeelsbeleid, financieel beleid ...

Jouw contactpersoon

Koen Bollaert

coördinator team integraalplannen, Infrastructuur

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel