Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Onderwijskundige omgevingsanalyse

​De onderwijskundige omgevingsanalyse vormt het vertrekpunt van het integraalplan. De analyse bevat een verzameling van cijfermateriaal over een bepaalde scholengroep. Zowel de demografische en socio-economische kenmerken van de omgeving als het profiel van de scholen en de leerlingenpopulatie worden in kaart gebracht. Ook het aanbod van de scholen wordt bekeken en naast het aanbod van de andere netten geplaatst.

De data worden samengebracht in een overzichtelijk rapport. Deze samenvatting is geen statisch gegeven maar groeit steeds verder uit in overleg met de scholengroep. 

Een onderwijskundige omgevingsanalyse draagt bij tot een verhoogd inzicht in de specifieke contextuele factoren waarmee de scholen rekening dienen te houden. De cijfers wijzen op de zwaktes en de sterktes van de scholen. Deze oefening resulteert in een kritische reflectie over de huidige werking van de scholen en een mogelijke herprofilering naar de toekomst toe. Op basis van de verzamelde gegevens kan de scholengroep een aantal prioritaire aandachtspunten destilleren voor het toekomstig beleid.


Samen met de ruimtelijke analyse en de visie van de scholengroep, vormt de onderwijskundige omgevingsanalyse het fundament van het integraalplan. Op basis van dit onderzoeksgedeelte worden de strategische doelstellingen van het integraalplan uitgewerkt.

Jouw contactpersoon

Koen Bollaert

coördinator team integraalplannen, Infrastructuur

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel