Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Ruimtelijk onderzoek

De ruimtelijke analyse gebeurt op twee schalen; op schooldomein en op scholengroepniveau.  Voor het onderzoek op domeinniveau worden alle scholen bezocht en is er een gesprek met de directie over de werking en organisatie van de school, de pedagogische visie en het gebruik van de gebouwen.  Mogelijke pijnpunten en opportuniteiten die de directie ziet worden besproken.  Er is ook aandacht voor de schoolomgeving, bereikbaarheid en leesbaarheid van het domein. 

Het onderzoek op scholengroepniveau brengt de samenhang tussen de verschillende schooldomeinen in kaart, het aanbod, de profilering, gekoppeld aan de onderwijskundige omgevingsanalyse.

Jouw contactpersoon

Koen Bollaert

coördinator team integraalplannen, Infrastructuur

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel