Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Regelgeving

De regelgeving voor financieel beheer zit vervat in:
 • het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs (14 juli 1998);
 • het besluit van de Vlaamse regering betreffende de economische begroting voor de scholengroepen en het centrale niveau van het gemeenschapsonderwijs (6 juli 1999);
 • het besluit van de Vlaamse regering betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de scholengroepen en het centrale niveau van het gemeenschapsonderwijs (6 juli 1999).

Verder dienen procedures gevolgd te worden voor:

 • het behandelen van bank- en kasverrichtingen;
 • het beheren en inventariseren van duurzame goederen;
 • het plaatsen van bestellingen en aankopen;
 • de bijdrage van kostgelden voor kinderen met ouders zonder vaste verblijfplaats;
 • de Brusselse kinderdagverblijven;
 • het inschrijvingsfonds deeltijds kunstonderwijs (DKO);
 • het gebruik van schoolgebouwen en -infrastructuur;
 • de intendance;
 • het uitvoeren van kleine infrastructuurwerken;
 • de kosteloze huisvesting;
 • de kostgelden;
 • het magazijnbeheer;
 • de overdracht bij wissel van functiehouder;
 • de overheidsopdrachten;
 • de lijstgelden;
 • het verkopen van diensten en handelsgoederen;
 • de voor- en naschoolse opvang.

De uitgewerkte procedures en bijhorende documenten zijn terug te vinden op
de portaalsite Financiën