Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Instellingen

Het GO! is actief in verschillende onderwijsdomeinen. Ons marktaandeel is niet in één cijfer te vatten. Het varieert naargelang het gaat om voltijds of deeltijds onderwijs, leerplichtonderwijs of onderwijs buiten de leerplicht, enz. Het is ook afhankelijk van het onderwijsniveau en de onderwijsvorm. Een minimale opsplitsing is vereist om de correcte conclusies te trekken.

Leerlingencijfers zijn een momentopname: ze wijzigen tijdens het schooljaar als gevolg van bijvoorbeeld de instapmomenten van kleuters of de doorverwijzing van leerlingen uit het gewoon onderwijs naar het buitengewoon onderwijs.

Voor het volwassenenonderwijs gebruiken we cijfers waarvoor het departement Onderwijs sinds het schooljaar 2008-2009 de periode van 1 april tot 31 maart als referteperiode toepast.

Onderstaande tabel [1] biedt een volledig overzicht op basis van de cijfers van 1 februari 2015, dus voor het schooljaar 2014-2015.

Knipsel0.PNG 

Bron: Statistisch Jaarboek departement Onderwijs


1] Inclusief OKAN- en Franstalige leerlingen