Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Leerlingencijfers Leerplichtonderwijs

Algemeen

Bij de telling van februari 2018 (schooljaar 2017-2018) volgen 208.475 leerlingen les in het gewoon en buitengewoon leerplichtonderwijs van het GO!. Het GO! heeft hiermee een marktaandeel van 17,51%.

algemeen marktaandeel.png 

Bij de telling van februari 2017 waren er 204.126 leerlingen en bedroeg het marktaandeel 17,23%.

 

Gewoon basisonderwijs

 Het gewoon basisonderwijs kent al jaren een gestage groei, zonder enige terugval.

tabel bao.png

 

Gewoon secundair onderwijs

         Het gewoon secundair onderwijs kent de laatste jaren een constante groei tot 83.735 leerlingen (inclusief HBO ). Een stijging met 2,37% en een marktaandeel van 19,52%.
  tabel 1 so.png

Cijfers per onderwijsvorm SO
 tabel 2 so.png

 tabel 3 so.png

Het is duidelijk dat vooral ASO een stijgende lijn kent, er is een terugval in het BSO.
 

tabel 1 okan.png 

In het schooljaar 2015-2016 - door de vluchtelingenproblematiek - verdubbelde het aantal OKAN-leerlingen bijna. Het GO! had 618 OKAN-leerlingen meer dan in 2015. In schooljaar 2017-2018 kent het aantal OKAN-leerlingen een lichte daling.

Voor de onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers heeft het GO! een marktaandeel van 25%, aanzienlijk meer dan zijn marktaandeel. We kunnen dus stellen dat het GO! een substantiële extra bijdrage levert in verhouding tot zijn leerlingenpopulatie.
      

Buitengewoon onderwijs

 Zoals onderstaande tabel en grafiek illustreren, vertoont het buitengewoon basisonderwijs al een drietal jaren een dalende trend, die waarschijnlijk te verklaren is door het M-decreet.

tabel 1 buo.png

 tabel 2 buo.png

Deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO)

Een sterke procentuele toename vinden we het afgelopen jaar in het DBSO, maar gezien het beperkte aantal leerlingen is dit onderhevig aan grotere procentuele schommelingen. Op 1 februari 2018 waren er in het DBSO 2.753 leerlingen ingeschreven, 98 meer dan in het schooljaar 2016-2017.

 tabel 1 dbso.png

tabel 2 dbso.png 

Algemeen

Bij de telling van februari 2018 (schooljaar 2017-2018) volgen 208.475 leerlingen les in het gewoon en buitengewoon leerplichtonderwijs van het GO!. Het GO! heeft hiermee een marktaandeel van 17,51%.

algemeen marktaandeel.png 

Bij de telling van februari 2017 waren er 204.126 leerlingen en bedroeg het marktaandeel 17,23%.

 

Gewoon basisonderwijs

 Het gewoon basisonderwijs kent al jaren een gestage groei, zonder enige terugval.

tabel bao.png

 

Gewoon secundair onderwijs

         Het gewoon secundair onderwijs kent de laatste jaren een constante groei tot 83.735 leerlingen (inclusief HBO ). Een stijging met 2,37% en een marktaandeel van 19,52%.
  tabel 1 so.png

Cijfers per onderwijsvorm SO
 tabel 2 so.png

 tabel 3 so.png

Het is duidelijk dat vooral ASO een stijgende lijn kent, er is een terugval in het BSO.
 

tabel 1 okan.png 

In het schooljaar 2015-2016 - door de vluchtelingenproblematiek - verdubbelde het aantal OKAN-leerlingen bijna. Het GO! had 618 OKAN-leerlingen meer dan in 2015. In schooljaar 2017-2018 kent het aantal OKAN-leerlingen een lichte daling.

Voor de onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers heeft het GO! een marktaandeel van 25%, aanzienlijk meer dan zijn marktaandeel. We kunnen dus stellen dat het GO! een substantiële extra bijdrage levert in verhouding tot zijn leerlingenpopulatie.
      

Buitengewoon onderwijs

 Zoals onderstaande tabel en grafiek illustreren, vertoont het buitengewoon basisonderwijs al een drietal jaren een dalende trend, die waarschijnlijk te verklaren is door het M-decreet.

tabel 1 buo.png

 tabel 2 buo.png

Deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO)

Een sterke procentuele toename vinden we het afgelopen jaar in het DBSO, maar gezien het beperkte aantal leerlingen is dit onderhevig aan grotere procentuele schommelingen. Op 1 februari 2018 waren er in het DBSO 2.753 leerlingen ingeschreven, 98 meer dan in het schooljaar 2016-2017.

 tabel 1 dbso.png

tabel 2 dbso.png 

Algemeen

Bij de telling van februari 2017 (schooljaar 2016-2017) volgen 204.115 leerlingen les in het gewoon en buitengewoon leerplichtonderwijs van het GO!. Het GO! heeft hiermee een marktaandeel van 17,23%.       

                                                        

marktaandeel1.png 

Bij de telling van februari 2016 waren er 200.353 leerlingen en bedroeg het marktaandeel 17,03%.

Overal in het GO!, behalve in het buitengewoon onderwijs, groeit de schoolbevolking sterker dan de nataliteit. De daling in het buitengewoon onderwijs is deels te verklaren door het M-decreet: een aantal leerlingen met een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs werd met toepassing van dit decreet in het gewoon onderwijs ingeschreven.

Zowel in de landelijke als in de capaciteitsgebieden stijgt het GO! marktaandeel continu.

Gewoon basisonderwijs

Het gewoon basisonderwijs kent al jaren een gestage groei, zonder enige terugval.

 evolutie bao.png

Gewoon secundair onderwijs

Het gewoon secundair onderwijs kent de laatste jaren een constante groei tot 81.793 leerlingen (inclusief HBO). Een stijging met 2,35% en een marktaandeel van 19,18%.

      evolutie so.png                

Cijfers per onderwijsvorm SO

cijfers per onderwijsvorm so.png

evolutie aso.png

Het is duidelijk dat vooral ASO een stijgende lijn kent, er is een terugval in het BSO.

 evolutie okan.png

Vanaf schooljaar 2012-2013 was het aantal OKAN-leerlingen aan het dalen, maar in het schooljaar 2015-2016 - door de vluchtelingenproblematiek - verdubbelde het bijna. Het GO! had 618 OKAN-leerlingen meer dan in 2015. In schooljaar 2016-2017 kent het aantal OKAN-leerlingen een lichte daling.

Voor de onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs heeft het GO! een marktaandeel van 25%, aanzienlijk meer dan zijn marktaandeel voor het basisonderwijs. We kunnen dus stellen dat het GO! een substantiële extra bijdrage levert in verhouding tot zijn leerlingenpopulatie in het basisonderwijs.

Buitengewoon onderwijs

Zoals onderstaande tabel en grafiek illustreren, vertoont het buitengewoon basisonderwijs al een drietal jaren een dalende trend, die waarschijnlijk te verklaren is door het M-decreet.

 tabel buo.png

 

 evolutie buo.png

Deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO)

Een sterke procentuele toename vinden we het afgelopen jaar in het DBSO, maar gezien het beperkte aantal leerlingen is dit onderhevig aan grotere procentuele schommelingen. Op 1 februari 2017 waren er in het DBSO 2.655 leerlingen ingeschreven, 93 meer dan in het schooljaar 2015-2016.

cijfers dbso.png 

evolutie dbso.png