Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Leerlingencijfers onderwijs buiten de leerplicht

Onderwijs buiten leerplicht

Het onderwijs buiten de leerplicht omvat het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs. Onze analyse van de cijfers voor het deeltijds kunstonderwijs berust op de tellingen van 1 februari, uitgevoerd door het departement Onderwijs en gepubliceerd in het Statistisch Jaarboek. We vestigen er de aandacht op dat het hier enkel de financierbare cursisten betreft. Voor het volwassenenonderwijs geldt al enkele jaren de periode van 31 maart tot 1 april als referteperiode.

 

Deeltijds kunstonderwijs (DKO)

Op 1 februari 2018 waren er 13.236 cursisten ingeschreven in de kunst- en muziekacademies van het GO!, een stijging met 2,24%. Het marktaandeel stijgt met 9 basispunten.

dko.png

Volwassenenonderwijs (VO)

Op 1 februari 2018 waren er 121.076 cursisten ingeschreven in de centra voor volwassenenonderwijs van het GO!. Dit resulteert toch in een lichte stijging van het marktaandeel tot 34,28%.

vo.png

Internaten 

Op 1 februari 2017 verbleven er in alle GO! internaten samen 2.218 financierbare internen. Zowel het aantal internen als het marktaandeel is licht gedaald tegenover het jaar daarvoor.

 internaten.png

Daarnaast zijn er 19 internaten in het buitengewoon onderwijs (niet-gefinancierde instellingen).

 internaten buo.png

 

Onderwijs buiten leerplicht

Het onderwijs buiten de leerplicht omvat het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs. Onze analyse van de cijfers voor het deeltijds kunstonderwijs berust op de tellingen van 1 februari, uitgevoerd door het departement Onderwijs en gepubliceerd in het Statistisch Jaarboek. We vestigen er de aandacht op dat het hier enkel de financierbare cursisten betreft. Voor het volwassenenonderwijs geldt al enkele jaren de periode van 31 maart tot 1 april als referteperiode.

Deeltijds kunstonderwijs (DKO)

Op 1 februari 2015 waren er 12.577 cursisten ingeschreven in de kunst- en muziekacademies van het GO!. Dit impliceert een stijging met 2,03% en resulteert in een stijging van ons marktaandeel met 12 basispunten.

 Knipsel10.PNG

 

Volwassenenonderwijs (VO)

Op 1 februari 2015 waren er 117.071 cursisten ingeschreven in de centra voor volwassenenonderwijs van het GO!. Dit impliceert een stijging met 12 cursisten of +0,01% tegenover het schooljaar 2013-2014, dit resulteert in een stijging van ons marktaandeel tot 32,82%.

Knipsel11.PNG 

 

Internaten

Op 1 februari 2015 verbleven er in alle GO! internaten samen 2.290 financierbare internen.

 Knipsel12.PNG

Vorig schooljaar verbleven er in onze internaten 114 leerlingen (= 4,74%) meer; dit resulteert nochtans in een hoger marktaandeel voor het GO!.

Daarnaast zijn er 19 internaten in het buitengewoon onderwijs (niet-gefinancierde instellingen).

Knipsel13.PNG