Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Regionale initiatieven

Onderwijssamenwerking tussen West-Vlaanderen en andere regio's

 
De provincie West-Vlaanderen verstrekt subsidies voor onderwijsprojecten waarin West-Vlaamse scholen samenwerken met scholen uit andere Europese regio's. Er wordt de scholen de kans geboden gezamenlijk met een partnerschool pedagogische samenwerkingsprojecten op te zetten. Als West-Vlaamse onderwijsinstelling kan je tot 2.750 euro subsidie krijgen voor je uitwisselingsproject met je partner(s) uit een andere EU-lidstaat, uit de EER of een andere Gemeenschap uit België.
Jongeren krijgen zo de kans om van jongsaf andere Europese jongeren en culturen te leren kennen.
 
Wie kan deelnemen?
Alle onderwijsinstellingen uit West-Vlaanderen
 
Welke projecten kunnen voor subsidiëring in aanmerking komen?
Samenwerkingsprogramma’s tussen een West-Vlaamse school en één of meerdere partnerscholen uit een andere regio.
 
Inhoudelijk:
 • belangrijk is het pedagogisch karakter van de samenwerking en de grensoverschrijdende meerwaarde die wordt gecreëerd;
 • de projecten worden opgezet in samenwerking met één of meerdere projectpartners uit de Europese prioritaire regio's of regio's uit de Europese Unie (geen unilaterale projecten);
 • de projecten moeten getuigen van een kwaliteitsvolle aanpak;
 • de projecten moeten een aanzet kunnen geven tot structurele samenwerking;
 • de activiteiten moeten een duidelijke meerwaarde voor de betrokkenen hebben;
 • de Europese internationaliseringsgedachten moet verwerkt zitten in het project.

Financiële steun:

 • Max. 2.500 euro als je samenwerkt met een buurregio (Henegouwen, Kent, Zeeland, Nord-Pas-de-Calais) van de Provincie West-Vlaanderen
 • Max. 2.000 euro als je een uitwisseling plant met een andere regio van de EU-lidstaten (kandidaat-lidstaten komen niet in aanmerking) of de EER (IJsland, Noorwegen, Liechtenstein).
 • Het basisonderwijs krijgt een extra toelage van 250 euro.
 • Ook projecten met de andere Gemeenschappen binnen België zijn mogelijk.
 • 100% van de gemaakte kosten kunnen worden gesubsidieerd.

Indieningsdata zijn 15 januari, 15 april, 15 juli en 15 oktober.

Dien je aanvraag in ten minste twee maanden voor het project start!

Max. 2 maanden na de uiterlijke indieningstermijn nieuws of je project subsidie krijgt.

Na goedkeuring krijg je 80% van de subsidie uitbetaald, na afloop van de activiteit en na het indienen van een evaluatieverslag met een gedetailleerde eindafrekening volgt de resterende 20%. Dit evaluatieverslag staaf je met de nodige bewijsstukken.

Inlichtingen, formulieren voor beursaanvragen en indienen van aanvragen:
 
Provincie West-Vlaanderen
Dienst Externe Relaties
T.a.v. mevrouw Ilse Van Roosbroeck
Koning Leopold III-laan 41
8200 St.-Andries-Brugge
Tel.: 050 40 34 72
Fax: 050 40 31 06
Alle info en aanvraagformulier op:  www.west-vlaanderen.be/uitwisselingen

Jouw contactpersoon

Jens Vermeersch

beleidscoördinator int ond ont, Beleid en Strategie

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel