Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Rollenspellen van het Europees Parlement

Euroscola

Euroscola is een project georganiseerd door het Europees Parlement waarbij scholen elkaar ontmoeten in Staatsburg voor een eendaagse en meertalige simulatie van een plenaire zitting van het Europees Parlement. Voor zover mogelijk zijn alle EU-landen vertegenwoordigd, maar wel door maximaal één school per land. Je gaat met de klas naar Straatsburg en neemt deel aan een simulatiezitting van het Europees Parlement, samen met scholen uit de andere landen van de Europese Unie. Elk jaar worden verschillende Euroscola-dagen georganiseerd.

Wie

De Euroscola-dagen richten zich tot de derde graad van het secundair onderwijs (16- tot 18-jarigen). In het algemeen gaat het om een project voor ASO, TSO en KSO. De inzet van een enthousiaste leerkracht zorgt ervoor dat de leerlingen goed voorbereid en met een basiskennis over de EU aan het debat deelnemen. Frans, Engels en Duits zijn de werktalen voor Euroscola. Er wordt getolkt van en naar deze 3 talen in de voormiddag. Tijdens de debatten na de middag zijn er geen tolken. Om actief aan de debatten te kunnen deelnemen is een goede kennis van het Engels noodzakelijk.

Klassen of delegaties (bv. leerlingen uit verschillende klassen) van Belgische scholen. Per school mag slechts 1 klas/groep leerlingen deelnemen, er rekening mee houdend dat aan de Euroscola-zitting zelf max. 24 leerlingen en 2 begeleiders mogen deelnemen. Indien de klas minder dan 15 leerlingen telt, mag slechts één begeleider vergezellen; het minimum aantal leerlingen per deelnemende klas is 10.

Kosten

Het Europees Parlement vergoedt de reiskosten - o.a. berekend op de afstand van de school naar Straatsburg en terug - en de overnachting, en biedt het ontbijt en de lunch aan.

Meer info over een Euroscola-zitting

Meer algemene info en een voorbeeld van een dagprogramma vind je op de algemene Euroscola-website of op de Euroscola facebookpagina. Belgische scholen die meer info wensen, kunnen contact opnemen met lieve.lauwerens@europarl.europa.eu. .

Om naar Straatsburg te kunnen gaan en de financiële tussenkomst van het Europees Parlement te kunnen ontvangen, dienen scholen deel te nemen aan een PRESELECTIE.

Wat

Om met je klas geselecteerd te worden voor Euroscola moet je een 'communicatieplan' opstellen om jullie Euroscola-deelname op je school bekend te maken. Op basis van dat plan beslist een jury in het Informatiebureau welke scholen kunnen deelnemen aan Euroscola. Uiteraard worden de resultaten hiervan achteraf verwacht in de vorm van een verslag, een blog, een clipje, een fotoverslag,...

Er zijn verschillende mogelijkheden waarop je je school kan betrekken in 'Euroscola'. Euroscola in Straatsburg begint steeds met een voorstelling van de verschillende deelnemende klassen. Overleg met medeleerlingen  op school hoe jullie je school / je stad / regio / land gaan voorstellen. Laat je inspireren door enkele Euroscola-fragmenten: http://bit.ly/1ox6nJt en http://bit.ly/Y8CLY1

Hoe ga je de medeleerlingen op school op de hoogte brengen van jullie deelname - hoe ga je hen bijvoorbeeld uitleggen wat jullie precies gaan doen in Straatsburg (dat kan vooraf, of nadien). Bijvoorbeeld een blog, een fotoverslag, een clipje, via sociale media,...

Stel dat je één van de Belgische Europarlementsleden zou ontmoeten, wat wil je hem/haar dan vragen?

In elk geval voeg je bij de kandidatuur van je klas alvast een originele klasfoto. Wanneer je klas geselecteerd is en naar Staatsburg vertrekt voor Euroscola, wordt deze fot op de facebookpagina gezet en wordt er gevraagd dat de leerlingen zich taggen op de foto.

Geef bij je kandidatuur 3 data op (in volgorde van voorkeur). De leerkracht of directie stuurt de kandidatuur van de  school naar epbrussels-edu@europarl.europa.eu:

  • het ingevuld deelnameformulier
  • het plan om Euroscola bekend te maken - geformuleerd op max. één A4-pagina
  • de originele klasfoto

Hoe winnen

Een jury binnen het Informatiebureau in België duidt de winnaars aan. Volgende criteria worden gehanteerd:

  • Het plan moet zo concreet mogelijk aangeven hoe jullie je Euroscola-deelname willen laten uitstralen bij je medeleerlingen/ in je school.
  • Daarnaast houden we rekening met creativiteit, originaliteit, ludieke benadering.

Achteraf moet er feedback gegeven worden over hoe Euroscola beleefd werd door de deelnemende leerlingen en door de rest van de school. (verslag, blog, clipje, fotoverslag,...)

Er wordt in de mate van het mogelijke rekening gehouden met de opgegeven voorkeursdata. Na bevestiging van hun inschrijving volgt een officiële inschrijvingsbrief van het Informatiebureau in Straatsburg met alle verdere informatie (o.a. het bedrag van de financiële tussenkomst).

Het Informatiebureau van het Europees Parlement in België heeft het recht om de inzendingen te publiceren op de Europarl website.

 

Europolis

Europolis/European Youth Parliament is een project voor politieke vorming voor leerlingen van de laatste jaren van het secundair onderwijs, georganiseerd door de vzw EUfrasie in samenwerking met het Informatiebureau van het Europees Parlement in België. Ter afsluiting komen de leerlingen bijeen voor een tweedaagse zitting in het Europees Parlement in Brussel.

Elk jaar wordt één EYP-sessie georganiseerd, waaraan telkens 12 scholen met elk 8 leerlingen van het 5de jaar secundair deelnemen. Deze sessies verlopen in het Engels. Twee scholen worden door een internationale jury geselecteerd om deel te nemen aan de sessies van EYP International in het daaropvolgende schooljaar.

Wanneer

Het Europolis/EYP-project loop parallel met een schooljaar.

Wie

Aan dit geïntegreerde project kunnen alle onderwijsvormen (ASO,TSO en KSO) deelnemen. Het project richt zich tot de derde graad van het secundair onderwijs.

Kosten

Als deelname in de kosten (voor documentatie, maaltijden, drankjes en overnachting) werd in 2014 aan elk Europolis-deelnemer 60€ gevraagd. Deelnemen aan EYP kostte 70€ per deelnemer. De verplaatsingskosten van/naar Brussel worden niet vergoed. De school zorgt zelf voor de verzekering tijdens de sessie.

Hoe

Kandidaturen kunnen een heel jaar door worden ingediend. Bij de samenstelling van de groepen wordt rekening gehouden met de regionale spreiding, het taalregime en de onderwijsnetten. Scholen die voor het eerst deelnemen krijgen voorrang.

Meer info

Voor meer info: stuur een e-mail naar info@eyp-europolis.be

Je kan ook terecht op de Belgische site van Europolis/EYP en op de internationale site van EYP

 

Parlamentarium

 In het Parlamentarium, het bezoekerscentrum van het Europees Parlement, kan een rollenspel worden gespeeld. Leerlingen vanaf 14 jaar kunnen deelnemen aan deze simulatie van het Europees Parlement en zo kennis maken met de belangrijkste aspecten van het politieke werk.
Met je klas kan je deelnemen aan een rollenspel waarin je op een ludieke manier leert hoe het Europees Parlement werkt en hoe wetgeving tot stand komt. Het is de bedoeling dat leerlingen met medeleerlingen gaan onderhandelen over een wetsvoorstel, bijvoorbeeld over water, solidariteit, microchips,... om de toekomst die zij voor Europa voor ogen hebben, te realiseren. Via deze stoomcursus maken ze kennis met de belangrijkste aspecten van het politieke werk, zoals informatie verzamelen, spreken in het openbaar, onderhandelen en samenwerken in groepsverband, compromissen sluiten en beleidsbeslissingen nemen.
 
Deelnemen kan enkel na voorafgaande reservatie. Het rollenspel neemt ongeveer 2 1/2 uur in beslag en is gratis. Een groep bestaat uit minimaal 16 en maximaal 32 scholieren

Jouw contactpersoon

Jens Vermeersch

beleidscoördinator int ond ont, Beleid en Strategie

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel