Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Leonardo Beroeps- en Technisch Onderwijs

Voor TSO, BSO, KSO en DBSO blijven ongeveer dezelfde mogelijkheden bestaan als onder Leonardo onder het Levenlang Leren Programma. Subsidies voor leerlingen en leraren stages zijn nog steeds mogelijk. Scholen die al ervaring hebben met Leonardo zullen in de toekomst door EPOS (het Vlaams Erasmus+ nationaal agentschap) uitgenodigd worden om een accreditatie aan te vragen. Zij zullen dan van een vereenvoudigde aanvraagprocedure kunnen genieten vanaf de oproep 2016.
 

Key Action 1: mobiliteit van leerlingen en personeel

 

Omschrijving

 
Het opdoen van ervaring bij Europese bedrijven en of instellingen. De opgedane kennis helpt deelnemers hun professionele en persoonlijke ontwikkeling vorm te geven en te bouwen aan hun carrière.
 

Doel

 
Subsidie voor internationale mobiliteit (stage/studie) die bijdraagt aan:
 • ontwikkelen van persoonlijke, generieke en vakspecifieke competenties;
 • breder begrip van onderwijs in andere Europese landen;
 • verbetering van de kwaliteit van leren en doceren;
 • modernisering en internationalisering van het onderwijs.
 

Doelgroep

 
 • Leerlingen:
  Alle leerlingen uit TSO, BSO, KSO (de beroepsgerichte opleidingen), BUSO (de beroepsgerichte opleidingsvormen) en DBSO.
 • Leraren:
  Alle leraren / trainers die betrokken zijn bij initieel beroeps- of technisch onderwijs, dit kan binnen de onderwijsinstelling zijn, maar ook daarbuiten.
  In beide gevallen dient de aanvraag door de school te gebeuren.

 

Deadline indienen - Aanvraagformulieren

 

Eenmaal per jaar aanvragen. Meestal in februari of maart. Formulieren en deadlines: www.epos-vlaanderen.be.

 

Looptijd

 
Projecten hebben een looptijd van een of twee jaar.
 

Financieel

 
Enveloppefinanciering. Reiskosten (vanaf 100 km), verblijfkosten (per dag), organisatiekosten op basis van aantal deelnemers. Optioneel: taalvoorbereidingskosten voor stages vanaf 1 maand (voor leerlingen) en kosten in verband met specifieke behoeften (leerlingen met een beperking bvb).
 

Stageduur

 
 • Leerlingen:
  Minimaal twee weken, maximaal 12 maanden.
 • Professionals:
  Minimaal 2 dagen, maximaal 2 maanden
 

Aanvraagprocedure

 
Volledig online: de formulieren zijn uitsluitend beschikbaar op de website van EPOS. Opgelet: instellingen die een project aanvragen of als partner in een project opgenomen worden, moeten over een unieke identificatie code van de EU beschikken: een zgn. PIC. Een PIC moet maar éénmaal aangevraagd worden en blijft geldig. Het is wel een complexe aanvraag procedure: https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html 
 

Key action 2: strategische partnerschappen

 

Omschrijving

 
Strategische partnerschappen zijn internationale (klein- en grootschalige) samenwerkingsprojecten binnen de onderwijs-, training- en jeugdsector. Ze zijn gericht op het ontwikkelen, transfereren en implementeren van innovatieve aanpakken op organisatie, lokaal, regionaal, nationaal en/of Europees niveau.
 

Doel

 
 • innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwij (bijvoorbeeld methoden curricula, ICT-tools);
 • versterken van de samenwerking tussen actoren uit het onderwijsveld, overheid en bedrijfsleven;
 • delen van kennis/goede praktijkvoorbeelden, op gebied van onderwijs;
 • erkennen en valideren van leerresultaten
 

Doelgroep

 
Organisaties die actief zijn in opleiden/trainen (scholen maar ook de VDAB of Syntra bvb) of die in het verlengde daarvan actief zijn, zoals lokale, regionale of nationale overheden, validerende instellingen, kamers van koophandel, bedrijfsleven, vzw’s,…
 

Deadline

 
Eenmaal per jaar. Meeastal in april. Formulieren en deadlines: www.epos-vlaanderen.be.
 

Looptijd

 
Projecten hebben een looptijd van twee of drie jaar.
 

Aantal partners

 
Een strategisch partnerschap dient te bestaan uit minimaal drie organisaties uit drie landen die deelnemen aan het programma: de lidstaten van de EU aangevuld met Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Turkije en FYROMacedonië.
 

Budget

 
Per projectjaar is er maximaal €150.000 beschikbaar. Maximum is dus €450.000. aan het programma.
 

Subsidie-opbouw

 
Modulair, afhankelijk van doelstellingen en grootte van het project. Keuze uit de volgende kostenposten: projectmanagement & implementatie, transnationale projectbijeenkomsten, ‘intellectual outputs’, multiplier bijeenkomsten, exceptionele kosten, ondersteuning voor deelnemers met special needs en mobiliteit. De meeste van deze modules zijn enveloppes waarvoor geen bewijsstukken moeten ingediend worden.
 

Cross-sectoraal

 
Het is ook mogelijk om projecten aan te vragen waarin verschillende onderwijssectoren betrokken zijn, bijvoorbeeld: beroepsonderwijs + jeugdsector.
 

Aanvraagprocedure

 
Volledig online: de formulieren zijn uitsluitend beschikbaar op de website van EPOS. Opgelet: instellingen die een project aanvragen of als partner in een project opgenomen worden, moeten over een unieke identificatie code van de EU beschikken: een zgn. PIC. Een PIC moet maar éénmaal aangevraagd worden en blijft geldig. Het is wel een complexe aanvraag procedure: https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
 

Meer informatie

 
Neem voor meer informatie contact op met het Leonardo team bij EPOS vzw:
Jos Verheyden: jos.verheyden@epos-vlaanderen.be Tel.: 02 553 99 23
Marc De Vlieger: marc.devlieger@epos-vlaanderen.be Tel.: 02 553 99 22

Jouw contactpersoon

Jens Vermeersch

beleidscoördinator int ond ont, Beleid en Strategie

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel