Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Afgevaardigd bestuurder

Raymonda Verdyck Raymonda2.PNG

 
Sinds 21 november 2008 is Raymonda Verdyck de afgevaardigd bestuurder van het GO!.
 
Geboren in Peer op 15 december 1955
Woont in Strombeek-Bever
 
 
 
 
Raymonda Verdyck studeerde Moraalwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. 15 jaar lang was zij leerkracht Zedenleer. In 1994 maakte zij de overstap naar een ambtenarenloopbaan bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Daar werkte ze eerst als teamverantwoordelijke aan de internationalisering van de jeugdwerking in Vlaanderen. In 2001 werd zij afdelingshoofd Studietoelagen en in 2006 was zij bijkomend kort afdelingshoofd Begeleid Individueel Studeren (BIS). In datzelfde jaar nam zij het mandaat op van wnd. administrateur-generaal bij het onderwijsdienstencentrum hoger en volwassenenonderwijs. In februari 2007 wisselde zij deze bevoegdheid voor Toerisme Vlaanderen.
 
Raymonda Verdyck heeft naast tal van onderwijservaring ook heel wat ervaring op het vlak van leidinggeven en veranderingsprocessen. Ze heeft dus alles in zich om van het GO! een meer naar buiten gerichte organisatie te maken. Haar ervaring met een breed werkterrein in Vlaanderen én de wereld kan ook voor het GO! een wereld van verschil maken. Voor Raymonda Verdyck is het onderwijs een boeiend maatschappelijk én economisch relevant thema. De samenleving van nu en morgen heeft behoefte aan een variëteit van mensen en talenten.
 
“Kinderen hun talenten helpen vinden is een opdracht die ik mee wil helpen realiseren. Het gaat niet alleen meer over de kwaliteit van het onderwijs, over het overbrengen van kennis of het voorbereiden op verdere studies of werk. Het gaat meer dan ooit over het ontwikkelen van de persoonlijkheid, zodat de jongere straks in staat is zich voortdurend aan te passen aan de nieuwe noden, zonder zichzelf daarbij te verliezen. En we moeten ook in onze samenwerking nog meer openheid nastreven. Ik wil nog meer andere groepen bij het onderwijs betrekken. Wij moeten onze scholen open maken om te leren van werelden, waar wij nu nog niet veel contact mee hebben.”
 
Het actief pluralisme van het GO! spreekt Raymonda Verdyck sterk aan. “Als wij de diversiteit en uitdagingen van vandaag optimaal willen inzetten voor de samenleving van morgen, moeten kinderen altijd en overal die diversiteit kunnen beleven, zowel de goede als de slechte kanten ervan. Alleen op die manier kunnen er nieuwe, uitdagende modellen tot stand komen.”

Jouw contactpersoon

Raymonda Verdyck

afgevaardigd bestuurder, GO!

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel