Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Centrale diensten

De werking van de centrale diensten van het GO! bouwt zich op rond 3 grote pijlers: Kennis, Beleid en Dienstverlening.

Missie en visie van de centrale diensten

De werking vertrekt vanuit een duidelijke missie en visie. De centrale diensten zijn er om het GO! te positioneren als hét onderwijs van en voor de Vlaamse Gemeenschap met een belangrijk maatschappelijk effect door invulling te geven aan het pedagogisch project (PPGO!), het uit te dragen en te realiseren in het net.

Het pedagogisch project (PPGO!) blijft dus het DNA van ons onderwijsnet. Het GO! wil de sociale samenhang in de samenleving verhogen. Daarom neemt ons onderwijsnet duidelijke standpunten in over maatschappelijke gebeurtenissen. Deze standpunten worden uitgedragen door een gemeenschap van betrokken en geëngageerde GO! medewerkers, leerlingen, oud-leerlingen en ouders. 

De centrale diensten bestaan uit de afdeling Beleid en Strategie, de afdeling Organisatieondersteuning en de Onderwijskundige diensten. Onder de Onderwijskundige diensten vallen de afdeling Infrastructuur, de afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel, de pedagogische diensten en de permanente ondersteuningscel voor de CLB's. Onze afgevaardigd bestuurder beschikt ook over een Stafdienst. Je vindt deze structuur terug in het Organisatieschema bij Documenten. Daar vind je ook de samenstelling van de teams van de centrale diensten terug.