Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

De Permanente Technische Commissies (PTC's)

De permanente technische commissies zijn samengesteld uit leden van de drie bestuursniveaus van het GO!. Er zijn zes permanente technische commissies:
  • PTC Financiën
  • PTC Personeel
  • PTC Infrastructuur
  • PTC Basisonderwijs
  • PTC Secundair Onderwijs
  • PTC Niet-leerplicht onderwijs
De permanente technische commissies (of PTC's) verstrekken advies over de beleidsdossiers die hen worden toegewezen door het STAP vanuit hun specifieke inhoudelijke thema's. De PTC's kunnen ook op eigen initiatief adviezen verstrekken aan het STAP.


Voor specifieke thema's kunnen projectmatig werkende ad hoc commissies worden opgericht of kan het STAP advies inwinnen bij andere adviesorganen.

De voorzitter van het PTC wordt door de commissieleden gekozen uit de geleding van de AD's, behalve als geen enkele AD zich kandidaat stelt.

De 12 leden van de PTC's worden in principe voor vier jaar aangeduid, hun mandaat wordt gelijktijdig beëindigd als de mandaten van het STAP.
• 4 leden van de centrale diensten
• 4 leden gekozen uit het mesoniveau (CoRa, CoDi en DiCo)
• 4 leden uit het lokaal niveau

Voor elke PTC is ook een notulist van de centrale diensten voorzien.

In de uitvoering van overeengekomen beleidsacties die zijn opgenomen in de beleidsagenda, kunnen de PTC’s voor bijkomend advies worden betrokken.  

Jouw contactpersoon

Katleen Janssens

coördinator kwaliteitsmonitoring en strategische projecten, Beleid en Strategie

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel