Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Het Strategisch AdviesPlatform (STAP)

Het Strategisch AdviesPlatform (STAP) is samengesteld uit leden van de directieraad en de CoRa. Het STAP verstrekt advies  over beleidsdossiers die de strategische organisatie en ontwikkeling van het net aangaan en die alle bestuursniveaus van het GO! aangaan.

Het Strategisch AdviesPlatform kan zich hierbij laten bijstaan door zes permanente technische commissies, ze kan ad-hoc commissies samenroepen of advies vragen aan andere adviesorganen.

Samenstelling STAP

Voorzitter van het STAP: Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder GO!

Alle 6 leden van de directieraad:

 • Dirk Mechelaere, afdelingshoofd Organisatieondersteuning
 • Marc Smets, afdelingshoofd Onderwijsorganisatie en -personeel
 • Wina Roelens: afdelingshoofd Infrastructuur
 • Inge Van Trimpont: directeur Permanente Ondersteuningscel
 • Saskia Lieveyns: adviseur-coördinator Pedagogische Begeleidingsdienst
 • Peter Goyvaerts: afdelingshoofd Beleid en Strategie

Voorzitter van de CoRa: Kurt Meeus, algemeen directeur scholengroep SCOOP

6 algemeen directeurs, aangeduid door de CoRa voor een periode van 4 jaar

 • Patricia Van Eekenrode, algemeen directeur scholengroep Ringscholen
 • Eddy Michotte, algemeen directeur scholengroep Dender
 • Geert Van Hoof, algemeen directeur scholengroep Mechelen-Keerbergen-Heist o/d Berg
 • Dirk Moulart, algemeen directeur scholengroep Vlaamse Ardennen
 • Tania De Smedt,  algemeen directeur scholengroep Schelde-Dender-Durme
 • Daniëlle Van Ast, algemeen directeur scholengroep Antwerpen

Notulist : Anne De Breucker, Stafdienst

Het STAP kan voor de behandeling van bepaalde agendapunten deskundigen of andere bevoegde personen uitnodigen, van wie de aanwezigheid of het advies gewenst is.

In het STAP zal de beleidsagenda het richtinggevend kader zijn, dat moet bijdragen tot de gelijkgerichtheid in het net. 

Jouw contactpersoon

Katleen Janssens

coördinator kwaliteitsmonitoring en strategische projecten, Beleid en Strategie

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel