Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

GO! strategisch plan - Iedereen mee!

Knipsel-Front-stratplan2017.PNG​In 2010 werd in het ‘Strategisch plan GO! 2020’ een toekomstscenario vastgelegd om de school van onze dromen vorm te geven. In dat strategisch plan werden doelstellingen en acties opgenomen om een antwoord te bieden op de uitdagingen die op de onderwijswereld in het algemeen en op het GO! in het bijzonder afkomen.

Vandaag zijn de grote uitdagingen voor het GO! evenmin van de lucht. Sommige uitdagingen uit het verleden zijn nog steeds actueel, nieuwe uitdagingen zijn erbij gekomen. Zo is de samenleving geëvolueerd naar een superdiversiteit en hebben wij daarom ook ons pedagogisch project - het fundament van ons onderwijs - een nieuwe wending gegeven. We hebben de focus verlegd van actief pluralisme naar actief burgerschap en gekozen voor de mooie baseline ‘samen leren samenleven’. Zo willen we kinderen en jongeren voorbereiden op een continu veranderende samenleving.

Daarenboven volgen de maatschappelijke ontwikkelingen elkaar in ijltempo op, hertekent de Vlaamse regering het onderwijslandschap en komt er in ons eigen GO! een wissel in bepaalde bestuursorganen. Daarom hebben wij het strategisch plan geactualiseerd, zodat we met alle thema’s en projecten de vinger aan de pols houden.

De brochure 'GO! strategisch plan - Iedereen mee!' heeft tot doel het geactualiseerde strategisch plan onder de aandacht te brengen en alle krachten in ons net te bundelen. Ze beschrijft hoe we met zijn allen, met het pedagogisch project als kompas, de uitdagingen die op ons afkomen, willen aanpakken in het resterende deel van dit decennium.

Allen samen, ieder met zijn competenties en expertise, maken we onze dromen waar tot 2020, onverminderd met dezelfde missie: kwaliteitsvol onderwijs bieden en gelijke kansen creëren voor iedereen.

Natuurlijk kijken we ook verder in de tijd en zullen we nagaan hoe we de weg naar 2030 kunnen voorbereiden.

Jouw contactpersoon

Peter Goyvaerts

afdelingshoofd, Beleid en Strategie

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel