Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Onze ambitie

​Onderwijs en vorming leggen de basis voor een duurzame, innovatieve en respectvolle samenleving. Het GO! werkt hieraan mee, maar zet zich tegelijk in voor de persoonlijke ontwikkeling van elk individu. Creativiteit, persoonlijkheid, kritische zin en actief burgerschap zijn immers evenzeer noodzakelijke eigenschappen voor innovatie.

De unieke positie van het GO! als het onderwijs van en voor de Vlaamse gemeenschap biedt tal van kansen om daarin een voortrekkersrol te spelen. Het GO! heeft namelijk de grondwettelijke opdracht om kwaliteitsvol neutraal onderwijs te organiseren. Neutraliteit in het GO! betekent dat we geen voorkeur hebben voor één specifieke opvatting. Geen enkele filosofische, ideologische en godsdienstige overtuiging domineert, ze zijn alle gelijkwaardig.
KnipselStratplan02.PNG
Wij willen onze leerlingen leren samenleven, zodat ze zich ontwikkelen tot actieve burgers. Actief burgerschap vullen wij in op basis van onze zes kernwaarden:

• handelen vanuit een respectvolle
  houding;
• zich oprecht openstellen tegenover
  anderen;
• elkaar behandelen op grond van
  gelijkwaardigheid;
• op een open manier met elkaar
  communiceren;
• geëngageerd en betrokken zijn.