Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Onze uitdagingen

KnipselStratplan01.PNGHet groeiende vertrouwen in het GO! is een fameuze opsteker, maar plaatst ons ook voor uitdagingen. Het PPGO! aanpassen aan de geest van de tijd volstaat niet om van kinderen en jongeren actieve burgers te maken die kritisch maar respectvol omgaan met de superdiverse samenleving. We moeten ook alles in het werk stellen om het ‘samen leren samenleven’ te integreren in de klas- en schoolpraktijk.

Elke jongere heeft het recht om een studierichting te kiezen die aansluit bij zijn
talenten. Daarom nemen wij ons onderwijsaanbod kritisch onder de loep. Door werk te maken van goede onderwijsloopbaanbegeleiding in alle onderwijsniveaus willen we het vroegtijdig schoolverlaten tegengaan.

Van de leraar en de directeur wordt steeds deskundiger en efficiënter professioneel handelen gevraagd en steeds meer competenties om in te spelen op de onderwijskundige noden van hun leerlingen. Onze taak is het ervoor te zorgen dat onze onderwijsprofessionals voldoende wendbaar zijn om die steeds complexer wordende opdracht te vervullen.

Dankzij de transparante structuur van het GO! kunnen wij eendrachtig en daadkrachtig optreden als dat nodig is en tegelijk ook aan individuele instellingen de nodige autonomie en pedagogische vrijheid geven. Elke entiteit moet over het nodige beleidvoerend vermogen beschikken om de toegewezen taken op een professionele wijze uit te voeren. Daarom zetten wij in op een organisatiecultuur die gericht is op samenwerking, wederzijdse versterking en kwaliteitsverbetering.

De staat van onze schoolgebouwen blijft een zorg. Door jarenlange onderfinanciering vanwege de overheid halen we niet in elke school een degelijke basiskwaliteit. We werken daarom een globaal en geïntegreerd infrastructuurbeleidsplan uit, om de problemen op te lossen waar we dat kunnen. De uitdaging bestaat erin het patrimonium als een goede huisvader te beheren en er toch in te slagen om een inspirerende, kwaliteitsvolle en veilige leer- en leefomgeving te creëren voor al onze leerlingen en cursisten.