Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Vijf strategische doelstellingen

​Dit zijn de vijf strategische doelstellingen (SD) van het GO!:

  • SD 1: Het GO! vormt leerlingen en cursisten tot kritische burgers die samen leren samenleven in een continu veranderende maatschappij.

  • SD 2: Het GO! garandeert kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen.
  • SD 3: Elke medewerker van het GO! is een geëngageerde professional.
  • SD 4: De bestuurlijke organisatie van het GO! is efficiënt, performant en wendbaar.
  • SD 5: Het GO! streeft naar inspirerende, innovatieve en kwaliteitsvolle scholen door middel van een globaal beleid rond schoolinfrastructuur.

De vijf strategische doelstellingen zijn prioritair en willen we net-breed realiseren. Aan elke strategische doelstelling zijn operationele doelstellingen verbonden, die op hun beurt uitvoering moeten krijgen via (prioritaire) acties.KnipselStratplan03.PNG

Alle krachten bundelen

Alle bestuursniveaus van het GO! hebben de gemeenschappelijke opdracht om de missie en het pedagogisch project van het GO! te realiseren. Daarom zetten we allemaal onze schouders onder de uitvoering van het strategisch plan, dat de uiting is van onze ambitie om in te spelen op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. Er wordt maximaal gebruikgemaakt van de bestaande netwerken, overlegmomenten, studie-, info- en contactdagen.