Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Elke medewerker is een geëngageerde professional

icoon_Geëngageerde_prof.JPG​In de school van onze dromen is het professionele team in staat om gezamenlijk en wendbaar in te spelen op de uitdagingen van de superdiverse maatschappij en op de onderwijskundige noden van hun leerlingen en cursisten. Elk personeelslid is bovendien een geëngageerde ambassadeur van het PPGO! en van de waarden waar het GO! voor staat.

 

In het oog springende projecten

  • Professionaliseringstraject voor leden raden van bestuur;
  • Professionaliseringstraject voor algemeen directeurs;
  • Het professionaliseringstraject voor selectie- en bevorderingsambten loopt door binnen het bestaande professioneel continuüm (lokaal niveau);
  • Brede visie op HR-beleid en binnen dit kader: visie op aanvangsbegeleiding, een module voor klasmanagement, optimalisatie van wervings- en selectieprocedures, opmaak van functieprofiel voor onderwijzer lager onderwijs (later ook kleuter- en secundair onderwijs), aanpak en aanbevelingen voor welzijnsbeleid op meso- en lokaal niveau.
  • Via het HR-netwerk kennis uitwisselen en uitbreiden, in eerste instantie gefocust op werving, selectie, aanvangsbegeleiding, evaluatie en functioneren, en psychosociale aspecten.