Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen

icoon_kwaliteitsvol_ond.JPGWij willen de kwaliteit van het GO! onderwijsaanbod structureel verbeteren en bewaken. Om dat waar te maken, zullen we het nieuwe kwaliteitszorgkader van de Vlaamse overheid overal implementeren en zullen de pedagogische diensten intensieve begeleiding bieden. We willen kwaliteit niet alleen evalueren op basis van outputgegevens, maar willen juist inzetten op het bereiken van maximale leerwinst voor al onze leerlingen en cursisten.

In het GO! dat wij nastreven kunnen jongeren en volwassenen kiezen uit een breed en duidelijk studieaanbod. Het onderwijsaanbod is divers, zowel op het vlak van studierichtingen, geografische inplanting als doelgroepen die we ermee bereiken. Op die manier is de vrije keuze gewaarborgd. Om zijn maatschappelijke rol te kunnen spelen moet het GO! immers ook iedereen die dat wil, kunnen bereiken.

In het oog springende projecten

  • Ondersteuningstraject voor de scholengroepen om het toekomstige studieaanbod SO te implementeren, met focus op de invoering van de verbrede eerste graad;
  • Traject voor herstructurering en herprofilering van de centra voor volwassenenonderwijs;
  • Ontwikkeling en implementatie (standaardtrajecten voor) duaal leren;
  • Concretisering van leerlingenbegeleiding in het afbakenen van rollen, verantwoordelijkheden, competenties en structuren;
  • Uitwerken nieuw teamconcept en organisatiemodel CLB;
  • Professionaliseringsinitiatieven voor leerlingenbegeleiding;
  • Ontwikkeling van het ondersteuningsmodel met professionaliseringsinitiatieven hieraan gekoppeld;
  • Ontwikkeling en uitrol van een inclusief onderwijsconcept dat GO! onderwijsinstellingen ondersteuning biedt om creatief en oplossingsgericht over inclusie te denken, o.m. via pilootprojecten Inclusie GO!;
  • Professionaliseringsaanbod rond onderwijsloopbaanbegeleiding.