Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Inspirerende, innovatieve en kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur

icoon_innovatieve_scholen.JPGDe schoolgebouwen van het GO! spelen een belangrijke rol in het uitdragen en realiseren van het PPGO!. In de schoolgebouwen die wij beogen is voor elke leerling, cursist en medewerker een basiskwaliteit gewaarborgd. Het patrimonium is afgestemd op de behoeften van het GO! en is voldoende groot en uitgerust waar het nodig is.

Deze drie kenmerken staan centraal in de visie die het GO! heeft op het globale
infrastructuurbeleid voor de toekomst. De visie vormt de basis voor een globaal
infrastructuurbeleidsplan van het GO! dat richting geeft en de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen verduidelijkt.


In het oog springende projecten

  • De realisatie van een integraalplan voor elke scholengroep;
  • De visietekst ‘Globaal infrastructuurbeleid’ die vastlegt welke doelen het GO! wenst te bereiken met zijn infrastructuur;
  • De stapsgewijze uitbouw en implementatie van het FMIS (Facilitair Informatie Management Systeem);
  • Een concrete tool om kwantitatieve en kwalitatieve gegevens van het GO! patrimonium te monitoren;
  • Een concrete tool voor het organiseren en optimaliseren van alle processen rond onderhoud van gebouwen (meldingen capteren, werkorders en proactieve onderhoudsplanning opmaken);
  • De externe studie ‘Optimaal vastgoedbeheer voor het GO!’ met benchmarks, goede praktijken en aanbevelingen, zowel voor de centrale diensten als de scholengroepen, om te komen tot een beter beheer van het patrimonium (deelproject ‘Het systeem’).