Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Kritische burgers die samen leren samenleven

icoon_kritische burgers.JPGDe school die we nastreven, weerspiegelt de samenleving die we beogen. Ze vertegenwoordigt en verdedigt actief de grondwaarden van onze democratische rechtstaat en zet daartoe voluit in op actief burgerschap. De school is een plaats waar jongeren samen zoekend op weg mogen gaan naar wat betekenisvol en waardevol is voor henzelf, hun omgeving en de samenleving. Wederzijdse erkenning en betrokkenheid zijn de basisingrediënten voor verbondenheid. Alleen zo kunnen we samen werken aan de realisatie van grondrechten voor iedereen en de samenleving van de toekomst vormgeven.

In het oog springende projecten

• Een vormingspakket op maat rond radicalisering;
• Vorming rond depolarisatiemanagement;
• Evaluatie beleidsontwikkeling op school- of scholengroepniveau;
• Invoering van de leerlijn ‘burgerschap’ in GO! scholen vanaf september 2018;
• Afname van de burgerschapsbooster (leerlingen) in maximaal aantal scholen (lopend);
• Afname van de burgerschapsbooster (teams) vanaf september 2018;
• Organisatie van nascholing rond leerlijn ‘burgerschap’.