Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

De bestuurlijke organisatie is wendbaar

Icoon_perfomant_wendbaar.JPGDankzij de transparante structuur van het GO! kunnen wij eendrachtig en daadkrachtig optreden als dat nodig is en tegelijk ook aan individuele instellingen de nodige autonomie en pedagogische vrijheid geven.

In het GO! dat wij betrachten beschikt elke entiteit over het nodige beleidvoerend vermogen om de toegewezen taken op een professionele wijze uit te voeren. De organisatiecultuur is gericht op samenwerking, wederzijdse versterking en kwaliteitsverbetering.

In het oog springende projecten

  • Meer beleidvoerend vermogen via managementrapportering.
  • Versterking van de interne kwaliteitszorg en verankering van het PPGO! in het kwaliteitsbeleid van scholen of instellingen.
  • De bestuurlijke werking van de centrale diensten en van de scholengroepen wordt geoptimaliseerd, zodat ze beter kunnen inspelen op de maatschappelijke uitdagingen. Het project ‘Kerntaken’ wordt hierin geïntegreerd om optimale, complementaire en professionele samenwerking te bereiken.
  • Digitale ervaringen en competenties worden gedeeld via een lerend netwerk.
  • De participatie door het lokale en het mesoniveau wordt versterkt via het opstellen van het Memorandum 2019.
  • Scholen en scholengroepen krijgen een geactualiseerde visie op brede school.