Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Creatief met waarden

​Een tentoonstelling opzetten

Deze activiteit kan het best opgezet worden als vakoverschrijdende afronder van een projectweek of een reeks lessen over de waarden van het GO!.

Doelstellingen:

- Visualiseren van de waarden op een creatieve manier voor het eigen publiek van de klas/ school of voor externen.
- Ideeën, denkbeelden, gevoelens en inzichten over de waarden van het GO! een concrete en kunsteducatieve invulling geven.
- Door het samenwerken voor een gemeenschappelijk doel via verschillende kunstvormen eigen talenten ontwikkelen.
Doelgroep: voor alle doelgroepen
Timing: afhankelijk van de doelgroep

Materiaal:

- Allerhande recuperatiemateriaal (wasspelden,zeepdozen)
- Tijdschriften,kranten
- Allerhande soorten lijm, scharen, knutselmateriaal
- Voor muziek: MP3, You tube

Verloop:

Deelnemers worden in subgroepen verdeeld;
Elke groep trekt een kaart uit het Waardenkaartspel.
Variant: Er zijn evenveel groepen als er waarden zijn waarrond de school beslist heeft te werken. Welke groep welke waarde krijgt toebedeeld kan ook beslist worden met behulp van het Waardenkaartspel.
- Elke groep moet de waarde voorstellen in 4 (of meer) creatieve vormen.
- De groep baseert zich op het Waardenboek om inspiratie op te doen of op de projecten en lessen die rond de waarden opgezet werden.
- Als de opdrachten zijn uitgevoerd, begint de tentoonstelling.
De begeleider voorziet een tijdsindeling:
- om te brainstormen over de inhoudelijke insteek
- om te taken te verdelen:
o wie staat in voor welke vorm: maximum 3 deelnemers per vorm
o wie geeft later tekst en uitleg aan de bezoekers
- om de vorm te realiseren
- om het geheel klaar te zetten voor de “tentoonstelling”

VORM 1: Een beeldhouwwerk

Aan de hand van allerlei soorten recycleermateriaal (touw, lucifers, wasknijpers, legoblokken, knikkers, plasticine, bestek, bekers,…) maken de deelnemers een beeldhouwwerk dat uit minstens 4 verschillende soorten materiaal bestaat. Het beeldhouwwerk krijgt ook een naam.

VORM 2: Een logo voor slechtzienden

Aan de hand van allerlei soorten recycleermateriaal wordt een logo gerealiseerd dat op de tast kan herkend worden (zelfde materiaal als boven; voorzie dat het geheel kan vastgelijmd worden op stof of op papier)

VORM 3: Collage

Aan de hand van allerlei soorten papier (kranten, tijdschriften, afvalpapier uit de school) maken de leerlingen een collage:
onder het motto: “De wereld van (waarde)…..”
of De (respectvolle) directeur, leerkracht,leerling,ouder.
of (Waarde) op onze school IS…./ (Waarde) op onze school IS NIET…..
Variant: de groepen die de collage maken, krijgen een bijkomende opdracht: maak de collage op de manier van … een bepaald kunstenaar (Magritte, Warhol, Keith Harring, Banksy, Roar etc..)
Variant 2: een groep maakt graffitikunst.

VORM 4: Muziek

Een muzikale montage of een eigen compositie maken bij de tentoonstelling van de werken van de groep. Het werk kan bestaan uit beat-box, rap, een eigen compositie of een eigen samengestelde sample. De muzikale achtergrond is een wezenlijk onderdeel van de tentoonstelling en draagt bij tot de verduidelijking van de waarde.

Verloop van de tentoonstelling

De volledige groep “bezoekt” om de beurt de tentoonstellingsruimte van de andere groepen: eerst in stilte om de muziek tot zijn recht te laten komen, om het logo voor blinden te ontdekken, om naar de uitleg te luisteren van de bedenkers van de tentoonstelling. Nadien worden de bezoekers uitgenodigd om commentaar te geven en vragen te stellen aan de bedenkers.
De tentoonstelling kan uitgewerkt woorden naar aanleiding van een opendeurdag, van een ouderavond of van een andere schoolactiviteit. De tentoonstelling kan als een terugkerende activiteit opgezet worden. Zo worden de waarden van het GO! waaraan de school belang hecht letterlijk “in the picture” gezet.