Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

In het secundair onderwijs

In onze maatschappij die constant in beweging is moeten we meer dan ooit onze jongeren klaarstomen om een rol als actieve burger op te nemen. Ze zin doen krijgen om zelf hun steentje bij te dragen. Ze stimuleren om zichzelf en de samenleving duurzaam te ontwikkelen. 

Als GO! willen we hier volop het voortouw in nemen door in te zetten op op actief burgerschap! We bieden leerlingen de ruimte en mogelijkheden om de invulling van burgerschap zelf te verkennen en in de praktijk om te zetten. 

Daarom riepen we de leerlijn actief burgerschap (LLAB) in het leven. Secundaire GO! scholen kunnen door middel van die leerlijn een vak actief burgerschap inrichten. Ze kunnen de leerlijn ook vanuit een sterk schoolbeleid realiseren via projecten of verschillende vakken(clusters) uit de basisvorming. Met de leerlijn ‘actief burgerschap’ willen we de maatschappij in de school betrekken en de school in de maatschappij. Op die manier brengen we ons pedagogisch project ‘samen leren samenleven’ volop in de praktijk. Leerlingen, leerkrachten en ouders kunnen samen hét verschil kunnen maken.  

Wanneer we hier samen aan werken kunnen we leerlingen sterken in burgerschapscompetenties. Concreet stelt LLAB jou in staat om: 
  • De actieve betrokkenheid van leerlingen bij actuele en maatschappelijke thema’s te verhogen;
  • leerlingen voor te bereiden op actieve deelname aan de samenleving;
  • leerlingen op te leiden om deze samenleving duurzaam te ondersteunen én vernieuwen.

​Vragen? leerlijnburgerschap@g-o.be.

Nieuws