Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Opleiding voor het ambt van technisch adviseur (coördinator) en internaatbeheerder of hoofdopvoeder = opleiding TIC schooljaar 2018-2019

 

Kandidaten kunnen op 2 manieren tot de opleiding worden toegelaten:

1. Kandidaten die tewerkgesteld zijn in een instelling van het GO! nemen contact op met de Algemeen directeur van hun scholengroep i.v.m. de inschrijvingsmodaliteiten.

De Coördinatie-raad van Algemeen directeurs verdeelt de 70 beschikbare opleidingsplaatsen over de Scholengroepen. Het is de bevoegdheid van de Scholengroep om vanuit de talentenwerf kandidaten te selecteren voor de hen toegewezen plaatsen. Uitgebreide informatie hierover kan je nalezen in de oproep opleiding technisch adviseur (coördinator) en internaatbeheerder of hoofdopvoeder 'instroom vanuit scholengroep'.

Indien de kandidaat door de Scholengroep is geselecteerd kan hij/zij hier inschrijven.

Raadpleeg hiervoor zeker eerst de oproep opleiding technisch adviseur (coördinator) en internaatbeheerder of hoofdopvoeder 'instroom vanuit scholengroep' en het sjabloon 'eindrapport talentenwerf' (word-document) zodat alle nodige documenten om te uploaden ter beschikking zijn.

Inschrijven vanuit de scholengroep kan tot en met 30 mei 2018.

 

2. Kandidaten die pedagogisch personeelslid zijn van de pedagogische diensten van het GO! en personen die niet tewerkgesteld zijn in een instelling van het GO! kunnen de toelatingscriteria en de inschrijvingsmodaliteiten raadplegen in de oproep opleiding technisch adviseur (coördinator) en internaatbeheerder of hoofdopvoeder 'vrije instroom'.

De selectie van deze kandidaten gebeurt op basis van de toelatingscriteria en de evaluatie van een schriftelijke paper met mondelinge toelichting.

De opdracht voor deze paper is terug te vinden in bovenvermeld document oproep opleiding technisch adviseur (coördinator) en internaatbeheerder of hoofdopvoeder 'vrije instroom' en moet samen met de kandidatuurstelling worden ingeleverd.

Inschrijven vanuit de vrije instroom kan tot en met 20 april 2018.

De kandidaten worden voor de mondelinge toelichting in het Huis van het GO! verwacht op 22 of 24 mei 2018. De exacte dag en het exacte uur wordt via mail meegedeeld nadat de inschrijvingsperiode is afgelopen.

Indien de kandidaat voldoet aan de toelatingscriteria dan kan hij/zij hier inschrijven.

Raadpleeg hiervoor zeker eerst de oproep opleiding technisch adviseur (coördinator) en internaatbeheerder of hoofdopvoeder 'vrije instroom' en het sjabloon 'opdracht schriftelijke paper' (word-document) zodat alle nodige documenten om te uploaden ter beschikking zijn.

 

Het referentiedocument voor iedereen, die bij de opleiding betrokken is, is de 'algemene regeling opleiding technisch adviseur (coördinator), internaatbeheerder/hoofdopvoeder, coördinator centrum deeltijds beroeps secundair onderwijs'. Deze algemene regeling omvat een uitgebreide toelichting bij de oproepen.

 

Meer informatie over de GO! opleidingen voor selectie- en bevorderingsambten kun je inwinnen bij:

  • Linda De Cang (voor opleidingen en nascholingen TA / TAC / internaatbeheerder / coördinator DBSO)
    02 790 94 67
  • Kristel Vandermolen (voor opleidingen en nascholingen voor directies)
    02 790 93 96
  • Andries Valcke (hoofdadviseur PBD-GO! - algemene informatie)
    02 790 93 71