Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Wie helpt je verder?

Ben je directeur van een (gewone of buitengewone) basis- of secundaire school, een centrum voor volwassenenonderwijs of een centrum voor deeltijds kunstonderwijs en wil je graag ondersteund worden door de PBD-GO? Contacteer dan je regiobegeleider. Dat is de pedagogisch begeleider die de contactpersoon is voor alle instellingen in jouw scholengroep.

De regiobegeleider analyseert je ondersteuningsvraag en bespreekt samen met de cluster (een regionaal multidisciplinair team van pedagogisch begeleiders) hoe het best aan de vraag kan tegemoet gekomen worden.

Afhankelijk van de noden en in samenspraak met de instelling kan een ondersteuningstraject opgezet worden, waarbij ook experts van buiten de cluster kunnen ingeschakeld worden voor begeleiding of nascholing.

Ook CLB's en internaten kunnen beroep doen op de PBD-GO!.

Documenten