Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Vlaamse doelgroepvermindering voor jongeren

Als je als scholengroep een jongere aanwerft, kan je een RSZ-vermindering krijgen. Dat is een korting op de werkgeversbijdragen die je voor die werknemer moet betalen.

Dit kan enkel als de jongere :

nog geen 25 is : de 25ste verjaardag van de jongere mag niet in het kwartaal vallen waarin hij in dienst treedt;

• en geen diploma van hoger onderwijs heeft en dus laaggeschoold of middengeschoold is.

Je kan de RSZ-vermindering alleen krijgen als het refertekwartaalloon van de jongere die je aanwerft, onder een bepaalde grens blijft. Het refertekwartaalloon is het brutoloon dat hij verdient als hij tijdens een kwartaal voltijds en ononderbroken werkt.

• Het eerste jaar bedraagt het refertekwartaalloon 7.500 euro. Het tweede jaar bedraagt het refertekwartaalloon 8.100 euro.

De RSZ-vermindering gebeurt per kwartaal. Na elk kwartaal kan je de korting aanvragen voor het afgelopen kwartaal.

Hoeveel vermindering je als werkgever krijgt, hangt af van het scholingsniveau van de jongere :

• voor een laaggeschoolde jongere krijg je 1.150 euro korting per kwartaal;

• voor een middengeschoolde jongere krijg je 1.000 euro korting per kwartaal.

​Meer informatie

Werk en sociale economie : doelgroepvermindering jongeren

RSZ : administratieve instructies jonge werknemers

Jouw contactpersoon

Bart Pauwels

beleidsthemabeheerder, Onderwijsorganisatie en -personeel

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Lesley De Cock

dossierbehandelaar, Onderwijsorganisatie en -personeel

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel