Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Onderzoek naar personeel

De onderzoekscel is verbonden aan de centrale diensten van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.  Een team van onderzoekers onderzoekt feiten en gebeurtenissen die zich voordoen in het functioneren van personeelsleden in
alle instellingen van het GO!.

De onderzoekscel bestaat uit twee medewerkers van de centrale administratie en enkele gedetacheerde schooldirecteurs.

De opdrachtgever kan enkel de raad van bestuur zijn of (bij delegatie) de algemeen directeur van een van de 26 scholengroepen van het GO!.

Directeurs, leerkrachten, ouders en anderen die menen dat er in een school een onderzoek nodig is, wenden zich dus het best tot de scholengroep.

De onderzoekscel heeft in die opdracht geen bemiddelende rol, ondersteunt geen betrokken personeelsleden of scholen en zoekt niet naar oplossingen.