Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Wie zijn wij?

De Sociale Dienst is een Vereniging Zonder Winstoogmerk voor de Personeelsleden van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
Identificatienummer : 3597/96
Ondernemingsnummer : 457305807

Doel

Het bevorderen van het welzijn van de personeelsleden van het GO! die vallen onder de bevoegdheid van de Raad van het GO! door middel van morele en financiële steun.
De vereniging geeft materiële en niet-materiële hulp, zowel in het kader van het beroep als op privévlak.
Alle dossiers worden met de nodige aandacht en discretie behandeld volgens de deontologische regels ter zake.

Activiteiten

De activiteiten van de sociale dienst omvatten individuele en collectieve hulpverlening, zowel op niet–materieel als op materieel vlak. De Algemene Vergadering bepaalt de criteria voor tussenkomsten op voorstel van de Raad van Bestuur. De materiële en niet-materiële bijstand wordt verleend aan alle begunstigden zonder lidmaatschapsverplichting.